Зала България

Вашата оценка
• Зала „България” разполага с 130 места с писалищни маси тип класна стая или 200 места тип киносалон. Залата е мултифункционална и удобна за организиране на срещи в по – малък формат, тийм билдинг обучения и работа по групи. Чрез шумоизолиращи подвижни стени „Huppe” зала „България” има възможност да се предлага в още 5 варианта:
1. Зала „София” – 48 места с писалищни маси тип класна стая или 65 места тип киносалон
2. Зала „ Варна” – 24 места с писалищни маси тип класна стая или 30 места тип киносалон
3. Зала „Бургас”- 34 места с писалищни маси тип класна стая или 45 места тип киносалон
4. Зала „ХЕМУС” /зала „София” + зала „Варна”/ - 68 места с писалищни маси тип класна стая или 100 места тип киносалон
5. Зала „ЧЕРНО МОРЕ” /зала „Варна” + зала „Бургас”/ - 60 места с писалищни маси тип класна стая или 90 места тип киносалон