Зала Черно Море

Вашата оценка
Зала „Черно море” 100 места тип театър, 60 места с писалищни маси тип класна стая.

Благодарение на специализираните, звукоизолиращи подвижни преградни стени тип „Huppe”, пространството в залите може да бъде разпределено според формата на мероприятието и броя на участниците в него:

Зала „ЧЕРНО МОРЕ” = зала „Бургас” + зала „Варна”